Magyar English

Théta-healing

Légzés

Pörgés

Feliratkozás a hírlevélre

Légzéskutatások története

A légzés kutatások története:

A légzés érdekes oldalát először nyugat Európában, a II. világháború előtt Németországban Berlinben, és Ausztriában kutatták. Az első légzésiskolát Berlinben 1910-ben alapították 1910-ben ének és zenetanárok számára. 1936-ban a légzésterapeuták már folyamatosan dolgoztak Németországban az ottani Pszichológiai kutató, és Pszichoterápia Egyetemen. A tréningek során alkalmaztak táncmozdulatokat, asszociációs technikákat, Jungi analizációs technikát annak érdekében, hogy ki tudják fejezni a belső énjüket. Így fejlesztették művészi kreativitásukat. Az új technikát Új Légzéstapasztalatnak nevezték. A Nácik hatalomra kerülésekor ezek az emberek kényszerűen Amerikába disszidáltak, és ott folytatták munkájukat. Kaliforniában San Franciscóban és Berkeleyn alakult Légzéstapasztalat Egyetem.

Fontos megemlíteni Wilhelm Reich nevét, aki Freud tanítványa volt. Németországban és Ausztriában dolgozott a II. világháború előtt légzésterapeutaként. A feszült izmokba és szervekbe zárt pszichológiai blokk energiájával dolgozott. Szembekerült az akkori politikai hatalommal, a “fasizmus mint a szexualitás elnyomásának tünete” tárgyában írt könyve miatt. Skandináviába menekült, majd Amerikában telepedett le.

Másik híres légzéskutató Berlinben Johannes Schultz, az Autogén Tréning kifejlesztője. Ma ez a módszer az egész világon ismert. A mentális és fizikai relaxációt alkalmazza. Az Autogén Tréning volt Németországban az alapja a pszichoszomatikus tréningnek. Ezt a pszichológusok számára fejlesztették ki. “Nem én lélegzem, én vagyok a légzés. Minden légzéssel önállóbb vagyok”.

1960-as években új filozófiai gondolkodás alakult ki. A fizikai test orientáción alapuló pszichoterápiás módszer. Stanislav Grof Prágából Amerikába disszidált, megalapította saját Légzésintézetét Kaliforniában. Ő lett az egyik alapítója a transzperszonális pszichológiának. Ebben az időben kifejlesztette a holotróp légzés gyakorlatot. Zenével kombinálva folyamatos légzés segítségével a saját belső gyógyító energia aktivizálódik. Az elnyomott szexuális problémákat, és más elnyomott érzéseket oldották meg.

A hetvenes években Kaliforniában alakult a Rebirthing Testgyakorlat, vagy Újjászületés. Ezt Orr Leonard fejlesztett ki. A fókusza a folyamatos légzéssel elért mély relaxáció, ami kitisztítja a születéskori traumákat. A nyolcvanas években Leonard Jim kifejlesztette azt a légzéstechnikát, amit Integratív Rebirthing, vagy Vivation technikának neveznek.

Ezek az új amerikai légzéstechnológiák folyamatosan elterjedtek Nyugat-európában, majd a kilencvenes években Kelet-európában is.